Kaip teisingai maitinti augintin??

Spausdinti

J?s? augintinis nuolat turi tur?ti varaus geriamo vandens.

Jei augintiniui kei?iate maist?, tai darykite palaipsniui. Rekomenduojamas per?jimo laikotarpis 2 savait?s. Proporcijos: 1 faz?je 75 proc. senojo maisto ir 25 proc. naujo, 2 faz?je 50 ant 50, 3 faz?je 25 proc. senojo ir 75 proc. naujo.

Maiems uniukams pirmomis savait?mis rekomenduojama maist? lapinti variu geriamu vandeniu. Taip siekiama apsaugoti jautrius skrandius nuo sueidim?.

.........................