Joomla Templates

Sveiki, mieli draugai!

?ia pateikiamas vienas geriausi? ir kokybikiausi?, m?s? manymu, sausas un? ir ka?i? maistas, kok? galite iuo metu galite rasti Lietuvos rinkoje. M?s? patirtis prasid?jo prie daugel? met?, nuo kakada atsiradusio ryto ?sigyti uniuk?. Apie maist? unims tuomet teinojom i didiausi? prekybos centr? arba TV reklam?. Skaudi patirtis privert? susim?styti, kuo gi mes maitinam savo augintinius. Po begalini? diskusij?, gin??, nuodugni? analizi?, daugmetini? bandym? bei ragavim? atradome un? maist?, kur? nuoirdiai norime jums pristatyti.

Nutrivet Instinct - tai Ultra Premium klas?s maistas, ? vard? ?gij?s specialist? dietolog? ir veterinar? grup?s pastangomis. Maistas pagamintas i auk?iausios r?ies produkt?, isiskiriantis dideliu baltym? kiekiu (maiausiai 80 % sudaro m?sa ir gyvulin?s kilm?s produktai). Sud?tyje n?ra gr?d?, kurie netinka uns virkinamajam traktui, vietoj j? - darov?s, augal? ekstraktai, su pla?iu spektru vis? mineral? ir vitamin?, kurie b?tini j?s? augintiniui.

Taip pat mes galime pasi?lyti ir kitus ?vairiausi? klasi? maistus nuo Ultra Premium iki Premium. Savyb?s b?dingos visom serijom:

Sud?tyje n?ra:

genetikai modifikuot? ingredient?

sojos ir pieno produkt?

daikli?

chemini? konservant?

augalini? riebal?

Nutrivet maistas turi:

didel? kiek? baltym?

vieias daroves ir vaisius

augal? ekstraktus sveikam gyvenimui

reikalingus mineralus ir vitaminus

?ia ivardintos savyb?s yra tik bendro pob?dio. Mes tikime, kad kiekvienam augintiniui ir jo eimininkui turi b?ti pateiktas atskiras sprendimas, atspindintis geriausi?, m?s? manymu, kokyb?s ir kainos santyk?. Kvie?iame Jus ir J?s? augintinius patiems atrasti nat?ralaus Nutrivet maisto privalumus.

 
Visos teises saugomos © 2012 UAB "Zipi". Draudžiama platinti, dalinti ar kitokiu būdu perduoti bet kokią informaciją be UAB „Zipi“ leidimo.
Designed by Business wordpress themes and Joomla templates.
Links

šunų maistas